OPROEP kandidaten voor bestuursfuncties.

Voor het nieuwe jaar 2019 zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden voor ons gezellig bestuur.

U kunt info bij ons opvragen of meteen aanmelden.

Opgave bij: voorzitterskodaclub@gmail.com.